TL-KLEP


DELEN
TL
TL

 

 

De Blok TL-klep is een regelklep, die wordt gestuurd door de ruimte – of
omgevingstemperatuur. Afhankelijk van deze temperatuur opent en sluit deze
klep geleidelijk en regelt daarmee bijvoorbeeld een hoeveelheid stoom, die
wordt toegevoerd voor de verwarming van een ruimte of een produkt.
Het sturen, d.w.z. openen en sluiten van de klep wordt geregeld door
een degelijke met wasgevulde capsule, waarvan hieronder de werking is
omschreven.
Vaak staat een wintertracing-systeem de gehele winter of soms langer in
bedrijf, ook al is dat niet altijd noodzakelijk. Het doel is uiteindelijk het produkt
op temperatuur te houden. Veelal is dat water of een produkt dat niet mag
stollen.
Natuurlijk kan de tracing ook handmatig worden in- en uitgeschakeld, echter
met het risico dat men het vergeet of te laat reageert. De schade van het
stukvriezen van leidingen en appendages is dan vele malen groter dan de
prijs van de Blok TL-klep. Tevens zorgt de Blok TL-klep ervoor, dat de tracing
geleidelijk wordt ingeschakeld. Dit wordt handmatig nogal eens abrupt
gedaan.

Kortom met de Blok TL-klep wordt de tracing pas goed geregeld.

 

INSTALLATIE VOORBEELDEN