ST-KLEP


DELEN
ST
ST

 

 

 


ST-KLEP
De BLOK ST-Klep is een volledig zelfwerkende temperatuur-gestuurde regelklep. Deze regelt het op temperatuur houden van een leiding of opslagtank d.m.v. het geleidelijk in- en uitschakelen van een verwarmingsmedium, bijvoorbeeld stoom.
Dit voorkomt verspilling van energie en schade aan procesvloeistoffen door oververhitting.

Tevens vraagt deze klep weinig onderhoud en heeft het een lange levenduur. De BLOK ST-klep maakt een kwetsbare
kapillair overbodig, evenals met gevaarlijke chemische stoffen gevulde capsules of dunwandige balgen.

De installatie is eenvoudig uit te voeren met klembanden of lassen. Eventueel kan nog een thermische geleidingscement
worden toegepast voor een nog betere warmteoverdracht naar de temperatuur gestuurde aandrijving. Deze thermische
aandrijving wordt tegen de leiding of tankwand gemonteerd, zodat de temperatuur constant wordt
opgenomen waarop de klep direkt reageert.