RIFOMAT MINOX LIGHT (0-16 bar)


DELEN
KU/KUG
Minox Light

 

 

 

 

Vlotter ontwateringscondenspot

Door diverse omstandigheden waarin persluchtleidingen zich bevinden, zal als gevolg van temperatuurwisselingen, condenswater ontstaan. Dit kan problemen geven in de apparatuur, die hierop is aangesloten. Om dit te voorkomen moet men op bepaalde punten het condenswater afvoeren. Hiervoor kiest men de laagste punten waar het condenswater op eigen gewicht naar toe kan stromen. Via de vlottercondenspot Rifomat Minox Light kan de condens het best worden afgevoerd. Het unieke Rifomat vlottersysteem zorgt voor een uiterst betrouwbare werking.

Minox light