BFRCF


DELEN
KU/KUG
BFRCF

 

 

EUROTRAP ROESTVAST STALEN VLOTTER CONDENSPOT VOOR HORIZONTALE EN VERTICALE INSTALLATIE
Beschrijving van het werkingsprincipe:

De vlotter condenspot is een automatische regelklep voor het afvoeren van condensaat en tegenhouden van stoom. De vlotterbedientdeklep, die opent voor condensaat en sluit voor stoom. De klepen zitting bevinden zich onder het condensaat niveau zodat wanneer deze gesloten is de metallische afdichting tezamen met het condensaater voorzorgt dat er geen stoom ontsnapt. Lucht, kooldioxide en andere niet condenseerbare gassen worden afgevoerd door een ingebouwde thermische ontluchter. Deze ontluchter opent 10° Conderdestoom temperatuur. Ook kan de ontluchting via een handmatig verstelbare om loopafsluiter plaatsvinden. De vlotter is voorzien van een hefboom om de kracht die de vlotter in opwaartse richting uit oefent tevergroten, hier door kandeklep goed tegen het heers en de druk verschil openen. Om het mogelijk te maken dat de klep opent bij alle druk verschillen en om grote hoeveelheden condensaat af tevoeren bij kleine drukverschillen, zijn er verschillen deklepmechanismen verkrijgbaar. Door dat vlotter condenspotten continue afvoeren veroorzaken zij geen drukfluctuaties.