BFRCS


SHARE
KU/KUG
BFRCS

 

EUROTRAP GIETSTALEN VLOTTER CONDENSPOT VOOR HORIZONTALE EN VERTICALE INSTALLATIE
Description of the working principle:

De vlottercondenspot is een automatische regelklep voor het afvoeren van condensaat en tegenhouden van
stoom. De vlotter bedient de klep, die opent voor condensaat en sluit voor stoom. De klep en zitting bevinden
zich onder het condensaatniveau zodat wanneer deze gesloten is de metallische afdichting tezamen met het
condensaat ervoor zorgt dat er geen stoom ontsnapt. Lucht, kooldioxide en andere niet condenseerbare
gassen worden afgevoerd door een ingebouwde thermische ontluchter. Deze ontluchter opent 10°C onder de
stoomtemperatuur. Ook kan de ontluchting via een handmatig verstelbare omloopafsluiter plaatsvinden. De
vlotter is voorzien van een hefboom om de kracht die de vlotter in opwaartse richting uitoefent te vergroten,
hierdoor kan de klep goed tegen het heersende drukverschil openen. Om het mogelijk te maken dat de klep
opent bij alle drukverschillen en om grote hoeveelheden condensaat af te voeren bij kleine drukverschillen,
zijn er verschillende klepmechanismen verkrijgbaar. Doordat vlotter condenspotten continue afvoeren
veroorzaken zij geen drukfluctuaties.