BF6CS-BF8CS


SHARE
BF6CS-BF8CS
BF6CS-BF8CS

 

 

EUROTRAP GIETSTALEN VLOTTER CONDENSPOT VOOR HORIZONTALE OF VERTICALE INSTALLATIE
Description of the working principle:

De vlottercondenspot is een automatische regelklep voor het afvoeren van condensaat en tegenhouden
van stoom. De vlotter bedient de klep, die opent voor condensaat en sluit voor stoom. De klep en zitting
bevinden zich onder het condensaatniveau zodat wanneer deze gesloten is de metallische afdichting
tezamen met het condensaat ervoor zorgt dat er geen stoom ontsnapt. Lucht, kooldioxide en andere niet
condenseerbare gassen worden afgevoerd door een ingebouwde thermische ontluchter. Deze ontluchter
opent 10°C onder de stoomtemperatuur. Ook kan de ontluchting via een handmatig verstelbare
omloopafsluiter plaatsvinden. De vlotter is voorzien van een hefboom om de kracht die de vlotter in
opwaartse richting uitoefent te vergroten, hierdoor kan de klep goed tegen het heersende drukverschil
openen. Om het mogelijk te maken dat de klep opent bij alle drukverschillen en om grote hoeveelheden
condensaat af te voeren bij kleine drukverschillen, zijn er verschillende klepmechanismen verkrijgbaar.
Doordat vlotter condenspotten continue afvoeren veroorzaken zij geen drukfluctuaties.